1. اعظم اکرمی , بهزاد قنسولی , پوریا محمد علمی , طراحی و اعتبارسنجی مدلی برای تعیین سطح رایانه ای توانایی ترجمه انگلیسی به فارسی دانشجویان از طریق سنجش پویا , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۲۴۷-۲۷۰
 2. سمیرا رحمانی , مجید الهی شیروان , بهزاد قنسولی , امید اکبری , تهیه و تدوین کتا بهای دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۴۲۵-۴۵۱
 3. فرزانه حسن زاده توکلی , محمدرضا پهلوان نژاد , بهزاد قنسولی , بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آنها , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۴۱۷-۴۴۸
 4. فرزانه شادلومشهدی , حسام الدین شهریاری احمدی , بهزاد قنسولی , بررسی پیچیدگی دستوری در متون استدلالی زبان آموزان ایرانی از سه سطح مختلف توانش زبانی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۶۱-۷۵
 5. الهام ناجی میدانی , رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی , بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱-۲۲
 6. مرضیه مشتاق پور , بهزاد قنسولی , بررسی وضعیت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاههای جهان , جستارهای نوین ادبی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۱-۱۳۶
 7. بهزاد قنسولی , سیده مریم فضائلی , واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی یک دانشجوی کره ای , زبان پژوهی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۴۳-۱۷۴
 8. مصطفی مرادی مقدم , بهزاد قنسولی , تطبیق ویژگی های متنی و فرامتنی در اقتباس: بررسی موردی ترجمه رمان غرور و تعصب , Language Related Research- جستارهای زبانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۱۵-۲۳۴
 9. مجید الهی شیروان , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی , تأثیر بافت در آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی: فراتحلیل مطالعات تجربی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱-۲۶
 10. حسام الدین شهریاری احمدی , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی , تحلیل پیکره ای بسته های لغوی در مواد و روش مقالات رشته آموزش زبان انگلیسی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۵۱-۶۵
 11. الهه رضوانی , بهزاد قنسولی , چند معنایی در قرآن کریم: مطالعه موردی ترجمه واژه فتنه , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۳۵-۵۵
 12. بهزاد قنسولی , خلیل قاضی زاده , مجید الهی شیروان , تحلیل گفتمان امام رضا از منظر برنامه هدایت اعصابی-زبانی , ادبیات و هنر دینی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۹۷-۱۱۰
 13. بهزاد قنسولی , علیرضا جمالی منش , واکاوی نظریه هدف مندی ترجمه از منشور نظریه نظامهای اجتماعی لومان , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۹-۴۲
 14. بهزاد قنسولی , رضا پیش قدم , نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه) , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۲۱-۳۵
 15. خلیل قاضی زاده , بهزاد قنسولی , بررسی گونه کاربردی زبان نوشتاری در وسایل نقلیه برون شهری بر اساس نظریه نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هلیدی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱۱۱-۱۲۵
 16. بهزاد قنسولی , طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۱۵-۱۲۹
 17. بهزاد قنسولی , بررسی عارضه نارسا خوانی در درس زبان فارسی دانش آموزان دوره ابتدایی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۲۴۷-۲۶۴
 18. رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی , نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۴۱-۵۶
 19. بهزاد قنسولی , تاثیر آزمونهای زبان بر آموزش و یادگیری زبان ( بررسی موردی آزمونهای زبان کارشناسی ارشد در علوم انسانی ) , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶
 20. بهزاد قنسولی , درجه دشواري متون و متدولوژي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸
 21. بهزاد قنسولی , مدلي پيشنهادي براي تحليل پروتكلهاي بياني در مهارت خواندن و درك نوشتاري , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲
 22. بهزاد قنسولی , بررسي موردي فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استانوويچ , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۸
 23. بهزاد قنسولی , بررسي كنشهاي گفتار در خطبه يكصد و يازدهم نهج البلاغه , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶
 24. بهزاد قنسولی , روش عینی کردن آزمون ترجمه , مترجم , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۷۳/۰۶, صفحه ۹-۱۳
 25. بهزاد قنسولی , تاملی در روش کنونی آموزش ترجمه , مترجم , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۰/۰۳, صفحه ۳-۸