1. فرزانه حسن زاده توکلی , محمدرضا پهلوان نژاد , بهزاد قنسولی , بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آنها , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۲۰۱۷-۹
 2. فرزانه شادلومشهدی , حسام الدین شهریاری احمدی , بهزاد قنسولی , بررسی پیچیدگی دستوری در متون استدلالی زبان آموزان ایرانی از سه سطح مختلف توانش زبانی , مطالعات زبان و ترجمه , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۰۱۷-۴
 3. الهام ناجی میدانی , رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی , بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران , مطالعات زبان و ترجمه , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۰۱۶-۵
 4. مرضیه مشتاق پور , بهزاد قنسولی , بررسی وضعیت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاههای جهان , جستارهای ادبی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۰۱۵-۳
 5. بهزاد قنسولی , سیده مریم فضائلی , واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی یک دانشجوی کره ای , زبان پژوهی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹
 6. مصطفی مرادی مقدم , بهزاد قنسولی , تطبیق ویژگی های متنی و فرامتنی در اقتباس: بررسی موردی ترجمه رمان غرور و تعصب , Language Related Research- جستارهای زبانی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲
 7. مجید الهی شیروان , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی , تأثیر بافت در آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی: فراتحلیل مطالعات تجربی , مطالعات زبان و ترجمه , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰
 8. حسام الدین شهریاری احمدی , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی , تحلیل پیکره ای بسته های لغوی در مواد و روش مقالات رشته آموزش زبان انگلیسی , مطالعات زبان و ترجمه , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵
 9. الهه رضوانی , بهزاد قنسولی , چند معنایی در قرآن کریم: مطالعه موردی ترجمه واژه فتنه , مطالعات زبان و ترجمه , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲
 10. بهزاد قنسولی , خلیل قاضی زاده , مجید الهی شیروان , تحلیل گفتمان امام رضا از منظر برنامه هدایت اعصابی-زبانی , ادبیات و هنر دینی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶
 11. بهزاد قنسولی , علیرضا جمالی منش , واکاوی نظریه هدف مندی ترجمه از منشور نظریه نظامهای اجتماعی لومان , مطالعات زبان و ترجمه , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶
 12. بهزاد قنسولی , رضا پیش قدم , نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه) , مطالعات زبان و ترجمه , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲
 13. خلیل قاضی زاده , بهزاد قنسولی , بررسی گونه کاربردی زبان نوشتاری در وسایل نقلیه برون شهری بر اساس نظریه نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هلیدی , مطالعات زبان و ترجمه , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴
 14. بهزاد قنسولی , طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱
 15. بهزاد قنسولی , بررسی عارضه نارسا خوانی در درس زبان فارسی دانش آموزان دوره ابتدایی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹
 16. رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی , نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸
 17. بهزاد قنسولی , تاثیر آزمونهای زبان بر آموزش و یادگیری زبان ( بررسی موردی آزمونهای زبان کارشناسی ارشد در علوم انسانی ) , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶
 18. بهزاد قنسولی , درجه دشواري متون و متدولوژي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸
 19. بهزاد قنسولی , مدلي پيشنهادي براي تحليل پروتكلهاي بياني در مهارت خواندن و درك نوشتاري , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲
 20. بهزاد قنسولی , بررسي موردي فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استانوويچ , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۸
 21. بهزاد قنسولی , بررسي كنشهاي گفتار در خطبه يكصد و يازدهم نهج البلاغه , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶
 22. بهزاد قنسولی , روش عینی کردن آزمون ترجمه , مترجم , تاریخ: ۱۳۷۳/۰۶
 23. بهزاد قنسولی , تاملی در روش کنونی آموزش ترجمه , مترجم , تاریخ: ۱۳۷۰/۰۳